KUR'AN ÇALIŞMALARI VAKFI

Hakkımızda

Vakfın Kuruluşu:

Vakfımız İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2014 tarih ve 014/79 saylı kararıyla kurulmuştur. Temmuz 2014 ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Vakfımızın Kurucularından ve Mütevelli Heyet Başkanı Fahrettin YILDIZ 1950'de Sakarya ilinin Taraklı İlçesinin Hacı Yakup Köyü Kıran Mahallesinde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 1971'de Düzce İmam-Hatip Lisesini, 1975'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü (Bugünkü İlahiyat Fakültesi) bitirdi. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olarak göreve başladı. Fahrettin Yıldız'ın eğitimciliği yanında yazarlığı, tefsir çalışmaları, radyo konuşmaları, yayımlanmış makaleleri, Kur'an kavramı ile ilgili eserleri bulunmaktadır.

Vakfın Amacı:       

Kur’an Çalışmaları Vakfı, Kur’an-ı Kerim’in evrensel ve tarih üstü mesajını, asli ilke ve amaçlarını Kur’an metni ve Hz. Peygamber-in sahih sünnetinden hareketle hayata taşımayı, metnin yorumunda öncelikle onun kullandığı dile ve indiği tarihi şartlara dair bilgileri esas almayı, bu bilgilerden yola çıkarak ayetlerin anlamlarını elden geldiğince doğru belirlemeyi, daha sonra Kur’an’ın mesaj ve ilkelerini metnin bütünlüğünü gözeterek ortaya koymayı, onun Hz. Peygambere indiği zamanki tazeliğini ve dinamizmini insanlara hissettirmeyi, bütün bunları değişim ve gelişim karşısında realiteyi gözeten yeni, doğru ve diri bir yorumla gerçekleştirmeyi imkân nispetinde karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Öncelikli Çalışma Programı:

Vakıf, öncelikli çalışma olarak Kur’an Kelime ve Kavramlarının ele alınıp incelenmesini, ardından hem kaynak hem de hedef dili en iyi yansıtan bir Kur’an Meâli yapılmasını, bundan sonra da Konulu Tefsir yazılmasını planlamaktadır.

Vakfımızın Hâlihazırdaki Faaliyetleri:

“KUR’ANIN ÇAĞRISI (TEFSİR DERSİ)” FAHRETTİN YILDIZ

“Kur’an Kıssaları”   PROF.DR. MURAT SÜLÜN

“ARAPÇA DİL DERSİ” PROF.DR. ABDULLAH KIZILCIK

Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN - FIKIH DERSLERİ

Kırık Meal EYUP KANBUR

Kur’an Çalışmaları Vakfı olarak, Kur’an’ın temel kavramlarını ilmî yöntemlerle herkes tarafından net olarak anlaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Kur’an Kelime ve Kavramlarının inceleme çalışmasında yaklaşık 10 kişilik bir akademisyenle ilk tespit çalışmaları bitirilmiştir.  Bundan sonraki süreçte ilmi heyetle son redaksiyon ve tespit çalışmaları yapılacaktır.

Hedefleri:

Vakıf, kuruluş amacı doğrultusunda;

a)- Kur’an merkezli ilmi araştırma alanlarını tespit etmeyi,

b)- Bu çalışma alanlarına ve belirlenen konulara uygun araştırmacıları bulmayı,

c)- Konularının uzmanı olan kişilere projeler hazırlatıp bunları gerçekleştirmeyi,

d)- Kur’an’la ilgili çalışma ve araştırma yapacak kişi, kadro ve kurumları desteklemeyi,

e)- Kur’an alanında ilmi ve güncel konuların tartışıldığı konferans, seminer ve bilgi şöleni gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmayı,

f)- Yapılan araştırma ve çalışmaları yayınlayıp kamuoyuyla paylaşmayı,

g)- Kur’an araştırmaları alanında faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlarla görüşmeyi, gerektiğinde onlarla ortak faaliyetlerde bulunup çalışmalar yapmayı,

h)- İstekli insanlara başta Kur’an ilimleri olmak üzere ihtiyaç duydukları dinî bilgileri vermeyi, bunu ilim ehlinin yapacağı derslerle gerçekleştirmeyi, böylece arzulu insanları doğru bilgiyle donatmayı hedeflemekte ve bunları hayata geçirmeyi istemektedir.

Sonuç:

Kur’an Çalışmaları Vakfı’nın nihai hedefi Kur’an’ı hayatın canlı rehberi, İslâm’ı hâkim dini, insanı da en hayırlı varlığı haline getirmek için elden geleni iyi niyet ve samimiyetle yapıp Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu ulvi hedefi gerçekleştirmek isteyen herkes anılan hayırlı hizmetlere davetlidir. Vakfın mensupları olarak Rabbimizden niyazımızsa iyilikte yarışan, hayrın ve dayanışmanın zeminini hazırlayan ve kullukta ihsan kalitesini yakalayan bahtiyar kulları arasına bizleri de katmasıdır.